Οι τέντες μπάρες είναι ένα σύστημα σκίασης στο οποίο όλα τα σημεία στήριξης της τέντας (βραχίoνες και μηχανισμοί) στηρίζονται επάνω σε μεταλλικές μπάρες.

Χρησιμοποιούνται για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα στήριξης της τέντας στο επιθυμητό σημείο, λόγω τεχνικών δυσκολιών στο σημείο τοποθέτησης. Είναι πολύ υψηλής αιθητικής και αντοχής και βάφονται ηλεκτροστατικά στο χρώμα επιλογής σας. Συνεργάζονται με όλους τους αυτοματισμούς για τη ευκολότερη χρήση τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσφορά!